Odměřenost

Odměřenost je schopnost ovládat své emoce a chování, aby bylo schopno jednat vždy racionálně a mít dobrou kontrolu nad svými činy.

upjatost, rezervovanost, komisnost

Relevantní k odměřenost