Odmítnutí

Odmítnutí je odmítání požadavku nebo žádosti. Je to odmítnutí něčeho nebo někoho, často z důvodu nesouhlasu.

odřeknutí, odepření, zavržení, zamítnutí, neschválení, nepovolení, nedovolení, přijetí, odsouzení, odvržení, neuznání, nesouhlas

Relevantní k odmítnutí