Odplatit se

Odpálit se: vracet stejným způsobem, jak bylo původně dáno, nebo se vyvážit stejnou hodnotou.

odměnit se <komu>, odvděčit se, odsloužit se <čím>, vynahradit <co>

Relevantní k odplatit se