Odplatit se

Odplatit se: uskutečnit něco v odpověď na předchozí čin, jako oboustrannou formu úcty nebo poděkování.

odměnit se <komu>, odvděčit se, odsloužit se <čím>, vynahradit <co>

Relevantní k odplatit se