Odsloužit se

Odsloužit se znamená splnit svou povinnost či úkol, dokončit jej a odpovídajícím způsobem se rozloučit.

odvděčit se, odplatit se, odměnit se

Relevantní k odsloužit se