Odsloužit se

Odsloužit se znamená dokončit úkol nebo činnost, kterou jste si vzali na sebe, a splnit ji.

odvděčit se, odplatit se, odměnit se

Relevantní k odsloužit se