Odtékat

Odtékat znamená uvolňovat se, proudit, ubývat nebo se odvíjet.

Relevantní k odtékat