Odvděčit se

Vrátit někomu jeho příspěvek; jako dík, úctu nebo poděkování.

odměnit se <komu čím>, odsloužit se, odplatit <co komu>, vynahradit

Relevantní k odvděčit se