Odvděčit se

Odvděčit se znamená splatit dluh nebo poděkovat za něco, co nám bylo poskytnuto.

odměnit se <komu čím>, odsloužit se, odplatit <co komu>, vynahradit

Relevantní k odvděčit se