Ohleduplný

taktní, šetrný, pozorný, bezohledný

Relevantní k ohleduplný