Olezlost

Olezlost je stav, kdy člověk vykazuje nedostatek úcty k druhým a nerespektuje jejich názory a pocity.

oblezlost, opelichanost

Relevantní k olezlost