Opatrnost

Opatrnost je schopnost uvědomit si nebezpečí a přijmout opatření k jeho minimalizaci, aby byl dosahován zdravý stav a zdraví.

obezřetnost, ostražitost, bdělost, rozvážnost, pečlivost, bedlivost

Relevantní k opatrnost