Opilý

zpitý, namazaný, ožralý, nadraný, nachmelený, nalitý, střízlivý, opojený, omámený, oblouzený, roznícený

Relevantní k opilý