Opis

Opis je detailní popis nebo vyprávění něčeho, co je viditelné nebo známé, obvykle s použitím literárních prostředků.

kopie, parafráze

Relevantní k opis