Opomíjet

Opomíjet znamená zapomenout na něco nebo někoho, nezohlednit a nevzít v úvahu.

nevšímat si <čeho>, nedbat <čeho>, přecházet, pomíjet

Relevantní k opomíjet