Opravení

Opravení je proces obnovy nebo opravy něčeho, aby to bylo použitelné.

Relevantní k opravení