Opsat

pořídit opis, oklepat (na stroji), převzít (text), obšvihnout, parafrázovat, narýsovat (kružnici), sestrojit

Relevantní k opsat