Optání

Vyžádání si informací nebo požadavku; prosba, žádost, dotaz.

Relevantní k optání