Otáčivý

Otáčivý je pojem označující předměty s možností otočení o určitou osu.

točivý, rotační, otočný, otáčecí, ovíjivý (rostlina)

Relevantní k otáčivý