Otáčivý pohyb

Otáčivý pohyb je pohyb, který se pohybuje kolem stálé osy.

Relevantní k otáčivý pohyb