Otupělost

Stav, ve kterém člověk nemá emoce a není schopen pochopit ani prožít hlubší myšlenky nebo emoce.

netečnost, lhostejnost, necitlivost, zesláblost, ochablost

Relevantní k otupělost