Pachtit se

Snažit se něco dosáhnout, usilovat, uskutečnit.

namáhat se, lopotit se, dřít se, mořit se, honit se, štvát se, usilovat <oč>, trmácet se, plahočit se, táhnout se

Relevantní k pachtit se