Pachtit se

Usilovat, pracovat intenzivně na něčem, aby se získaly lepší výsledky.

namáhat se, lopotit se, dřít se, mořit se, honit se, štvát se, usilovat <oč>, trmácet se, plahočit se, táhnout se

Relevantní k pachtit se