Pachtit se

Pachtit se znamená věnovat se něčemu vytrvale a s intenzitou, věnovat se něčemu s odhodláním a bytostnou oddaností.

namáhat se, lopotit se, dřít se, mořit se, honit se, štvát se, usilovat <oč>, trmácet se, plahočit se, táhnout se

Relevantní k pachtit se