Pachtit se

Pachtit se znamená usilovně se snažit, soustředit se na cíl a dělat něco s intenzivní vůlí a úsilím.

namáhat se, lopotit se, dřít se, mořit se, honit se, štvát se, usilovat <oč>, trmácet se, plahočit se, táhnout se

Relevantní k pachtit se