Pachtit se

Pachtit se znamená zabývat se činností, která vyžaduje značnou energii a úsilí.

namáhat se, lopotit se, dřít se, mořit se, honit se, štvát se, usilovat <oč>, trmácet se, plahočit se, táhnout se

Relevantní k pachtit se