Pachtit se

Pachtit se znamená snažit se o něco usilovně, cílevědomě a systematicky.

namáhat se, lopotit se, dřít se, mořit se, honit se, štvát se, usilovat <oč>, trmácet se, plahočit se, táhnout se

Relevantní k pachtit se