Pachtit se

Pachtit se znamená intenzivně a systematicky se věnovat nějaké činnosti, aby byl dosažen požadovaný cíl.

namáhat se, lopotit se, dřít se, mořit se, honit se, štvát se, usilovat <oč>, trmácet se, plahočit se, táhnout se

Relevantní k pachtit se