Pachtit se (marně)

Marně se snažit.

Relevantní k pachtit se (marně)