Panstvo

Panstvo je státní nebo feudální vláda nebo nadvláda nad ostatními lidmi.

šlechta, vrchnost, zaměstnavatelé, vlastníci, buržoazie, honorace

Relevantní k panstvo