Papež

Papež je hlavou katolické církve, oficiální nástupce sv. Petra a vůdce křesťanského světa. Oleje autoritu ve víře, vyučování a disciplíně.

Svatý otec

Relevantní k papež