Parafráze

Parafráze je druh reinterpretace slov nebo textu, který vyjadřuje stejný význam, ale s odlišnou strukturou a slovní zásobou.

opis, obměna, přeformulování, perifráze

Relevantní k parafráze