Pasáž

Pasáž je část textu, který se skládá z několika souvisejících vět nebo odstavců.

průchod, cesta, úryvek, oddíl, část, úsek, pasus

Relevantní k pasáž