Pasus

Pasus je odstavec textu, který obvykle obsahuje jeden nebo více odstavců s podobnou myšlenkou nebo tématem.

úryvek, úsek, pasáž, odstavec, oddíl, paragraf

Relevantní k pasus