Patřit k sobě

Vzájemně se doplňovat, být součástí něčeho společného.

Relevantní k patřit k sobě