Penetrovat

Penetrovat znamená proniknout do něčeho nebo někam, obvykle s cílem získat informace nebo zdroje.

Relevantní k penetrovat