Perifráze

Perifráze je způsob mluvení, kdy se slovo nebo věta používá k označení jiného pojmu, často k opisování něčeho slovy s jiným významem.

parafráze, opis

Relevantní k perifráze