Plahočit se

Chodit rychle a ve velkém rozrušení, běžet nebo se ženoucím pohybem pohybovat.

pachtit se, trmácet se, vléci se, namáhat se, lopotit se, dřít se, mořit se, hmoždit se

Relevantní k plahočit se