Plně

Plný: úplný, kompletní, dokončený, značící neomezenost, rozsah a množství.

Relevantní k plně