Plynout

Plynout znamená pohybovat se proudem nebo pomalu přesouvat.

téci (pomalu), proudit, plavat (loďka), plout, vznášet se (mráčky), nést se, vyplývat <co z čeho>, být důsledkem, vysvítat, míjet (dny), ubíhat, utíkat, uplývat, linout se (světlo), šířit se

Relevantní k plynout