Po řadě

Pořad: řada činností, kroků nebo akcí, které jsou provedeny v určitém sledu; umožňuje efektivní, organizované a plánované provádění činností.

Relevantní k po řadě