Po sobě

Sobě: sebe, sobě navzájem. Shrn: shrnout, zkrátit, zjednodušit.

Relevantní k po sobě