Pochopení

Pochopení je schopnost porozumět něčemu, včetně myšlenek a činů druhých lidí.

porozumění, účast, zájem, pochop

Relevantní k pochopení