Pochopení

Pochopení je proces, kdy se člověk zaměří na něco a pochopí jeho smysl, význam a souvislosti.

porozumění, účast, zájem, pochop

Relevantní k pochopení