Pochopit

porozumět <čemu>, postihnout, vystihnout, proniknout <do čeho>, uvědomit si, dovtípit se <čeho>, přijít <na co>, dojít <co komu>

Relevantní k pochopit