Pochytat <co> (postupně)

Relevantní k pochytat <co> (postupně)