Počínat si

Počínat si znamená jednat nebo postupovat v určitých situacích.

jednat, vést si, chovat se, vystupovat, postupovat

Relevantní k počínat si