Počínat si

Jedná se o vyjadřování svého chování nebo jednání, často v dané situaci. Znamená to, že člověk jedná nebo se chová v určitý způsob.

jednat, vést si, chovat se, vystupovat, postupovat

Relevantní k počínat si