Pocit

Pocit je subjektivní představa, která se týká naší psychické pohody, emocí nebo nálady. Může to být štěstí, strach, odpor a další.

dojem, vjem, zážitek, zkušenost, tušení, potucha

Relevantní k pocit