Pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

Relevantní k pocit méněcennosti